Sirotage Songtext

Heyy! o swè là nou ké tchad!
Yes'i nou ké les bridin, nou ké les blada, ké les frangines..

Solda! are you ready?
Ladies! are you ready?
Oh yeaah! Pati soleil aw, nou ka pren vol direct!

O swè aw dancehall time ka bay
Nou vin pren chuit, nou pa vin fè détail!!
O swè là nou ké roulé yeahh,
Nou pa vini fè nou chié!
O swè là sirotage ka bay,
Ké les soldats nou ké pren aïe aïe aïe!
O swè là nou ké boulé yeahh,
Nou pa vini fè nou chié!

Lo mo ka soti ké mo sista,
Way don way i ka mété mo ay,
a sèl foi mo a sè pou mo,
Sa ka lévè frisson a sou mo timal,
Nou ka pren no ti lauto enlè siroté la plage,
Préparé no kow pou nou pren roun ti décolage
O swè là a soudsystème ka bay, ké lé blada, ké lé brindin nous ké pren roun ti sirotage!

Solda! are you ready?
Ladies! are you ready?
Brindin! are you ready?
Oh yeaah!

O swè aw dancehall time ka bay
Nou vin pren chuit, nou pa vin fè détail!!
O swè là nou ké roulé yeahh,
Nou pa vini fè nou chié!
O swè là sirotage ka bay,
Ké les soldats nou ké pren aïe aïe aïe!
O swè là nou ké boulé yeahh,
Nou pa vini fè nou chié!

Ba mo place à sou pist a,
Ba mo place à sou pist a,
Jo'da a sirotage, sa ka marché, (...)

O swè aw dancehall time ka bay
Nou vin pren chuit, nou pa vin fè détail!!
O swè là nou ké roulé yeahh,
Nou pa vini fè nou chié!
O swè là sirotage ka bay,
Ké les soldats nou ké pren aïe aïe aïe!
O swè là nou ké boulé yeahh,
Nou pa vini fè nou chié!

Babyyy, en nou pren roun ti décolage, hmmm
di mo sa to lè bwè
Roun guiness, enessy ou champagne..

Solda! are you ready?
Ladies! are you ready?
Brindin! are you ready?
Oh yeaah!

O swè aw dancehall time ka bay
Nou vin pren chuit, nou pa vin fè détail!!
O swè là nou ké roulé yeahh,
Nou pa vini fè nou chié!
O swè là sirotage ka bay,
Ké les soldats nou ké pren aïe aïe aïe!
O swè là nou ké boulé yeahh,
Nou pa vini fè nou chié! nan nan!
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. Closing this message or scrolling the page you will allow us to use it. Learn more