Chimen Lanmou Songtext

Kontré
Maché
Palé
Yé kon si lanmou
Vansé ansanm
POzé
sélé
mayé
Kontwolé lanmou
Réva ansanm
Faché
Goumé blésé
koché lanmou
pplléré ansanm
Véglé
kaché
Triché
Mawon an nou
Manti ansanm
Sonjé
avan rigrété
ritrouvé lanmou
Tombé
anko
POzé
Palé anko
rimèd a lanmou
Géri ansanm
Kolé
pli pré
mélan- jé
lamou a lammou
yélé ansamn
kréé timoun
é grandi
siman a lanmou
konstri ansanm
aha aha ha
lanné
apré lanné
fatigué lamou
viéyi ansanm
ahahaa
fébli ansanm
tchimbé
é mouri
chimen a lanmou
pati
ansanm
pati ansanm

ohhooooo
pajti ansanm
ansanm
ansanm
ansanm
ansanm
ohhoooo


Pati
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. Closing this message or scrolling the page you will allow us to use it. Learn more